Alarm eis

Welk autoalarm is nodig voor de autoverzekering?

Vanaf 1998 worden nieuwe auto’s standaard afgeleverd met minimaal een startonderbreker. De startonderbreker voldoet aan beveiligingsklasse 1. Bij een nieuwe auto waar een beveiliging in zit wordt een certificaat van de Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging (SCM) afgegeven. Het is mogelijk om de beveiliging up te graden door het laten aanbrengen van een betere beveiliging. Dit kan ook een alarmeis zijn van de verzekeraar. Verzekeraars stellen hun eigen beveiligingseisen. De alarmeisen kunnen per verzekeraar verschillend zijn.

Wanneer moet de auto een beveiliging hebben?

Bij het afsluiten van een WA autoverzekering wordt er geen beveiliging geëist. Een alarmeis wordt pas gesteld vanaf dat diefstal is meeverzekerd. Dus pas vanaf de dekking WA beperkt casco en de WA casco autoverzekering. Je hoeft bij het aanvragen van de autoverzekering niet het certificaat op te sturen.

Welke Alarmeisen zijn er?

  • Alarmklasse 1 – Startonderbreker
  • Alarmklasse 2 – Klasse 1 + inbraakdetectie
  • Alarmklasse 3 – Klasse 2 + Alarmsysteem met hellingdetectie
  • Alarmklasse 4 – Klasse 1, 2 of 3 + voertuigvolgsysteem
  • Alarmklasse 5 – Klasse 3 + uitgebreid voertuigvolgsysteem

Vanaf klasse 3 wordt het beveiligingssysteem een autoalarm genoemd. Een Alarmklasse 3 bestaat vaak uit een pakket:

  • aanvullende sabotagesignalering
  • hellingdetectie
  • automatisch inschakelende dubbele startblokkering
  • inbraakdetectie
  • alarmsirene met een noodstroomvoorziening

Vanaf klasse 4 is er ook een voertuigvolgsysteem aanwezig

Een voertuigvolgsysteem traceert een gestolen auto. Het systeem treedt in werking door een bewegingssensor of na een melding van de eigenaar. Deze komt terecht bij een erkende meldkamer en is ook vaak nog te volgen via een app. Er zijn, dankzij dit volgsysteem, redelijk wat gestolen voertuigen weer terug gevonden.

Daarnaast worden voor specifieke auto’s zoals een Tesla nog aanvullende alarmeisen gesteld zoals een peilzender.

Heb je twijfels over welke alarmeisen de verzekeraar stelt bij jouw auto, neem even contact met ons op, wij zoeken dit graag voor je uit.