Autoschade

Je past goed op je auto en dan.. heb je autoschade, wat te doen.

  • Erken geen schuld en doe geen uitspraken over een schadevergoeding
  • Vul direct na het ontstaan van de schade het schadeformulier in of meld je schade via de schade app of bel tijdens kantooruren 0513-646494.
  • Laat dit schade-aangifteformulier ook door de tegenpartij ondertekenen. Houd zelf het origineel.
  • Waarschuw de politie bij een grotere aanrijding of als er sprake is van letsel.
  • Noteer ook de naam- en adresgegevens van eventuele getuigen.
  • Maak, zo mogelijk, foto’s van de situatie.
  • Kun je door de schade niet verder rijden? Check je hulpverleningskaart/groene kaart, hierop staan telefoonnummers van SOS hulpcentrales die je verder op weg kunnen helpen.

Is de tegenpartij aansprakelijk en ben je zelf niet all risks verzekerd? of heb je geen rechtsbijstandverzekering afgesloten? Klik hier voor informatie voor schade verhalen